Disclaimer

Deze website, de byJacky nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van byJacky. Het is niet toegestaan ​​om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van byJacky (zoals afbeeldingen van producten, modellen van modellen, logo’s en teksten). Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie op by-jacky.nl en in de nieuwsbrief wordt door ons zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ByJacky behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door websitegebruikers via internet verzonden worden. ByJacky sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van byJacky, welke geen eigendom zijn van byJacky, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Zodra deze links geactiveerd zijn, verlaat men de byJacky website. ByJacky kan niet instaan ​​voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die worden aangeboden.

De aanbiedingen zijn geldig gedurende de genoemde termijn en geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke (type)fouten en kunnen tussentijds wijzigen. De genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en inclusief BTW.