Privacybeleid

De AVG moet ervoor zorgen dat bedrijven transparanter, veiliger, specifieker en restrictiever omgaan met persoonsgegevens. Daarom is dit privacybeleid een mooie gelegenheid om u te vertellen hoe wij omgaan met gegevens en uw rechten te benoemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze verklaring is van het privacybeleid van Jacky en legt onze informatieverwerkingspraktijken uit. Het is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt en alle persoonlijke informatie die we verzamelen uit andere bronnen, zoals via de website by-jacky.nl en andere websites die aan byJacky zijn gelieerd.

ByJacky is de handelsnaam van het bedrijf byJacky, een eenmanszaak met hoofdvestiging te (5617 BC) Eindhoven, aan de Torenallee 20, Nederland, met ondernemingsnummer 65407652, en haar dochterondernemingen (ook wel aangeduid als “byJacky” , "wij", "ons" of "onze"). De byJacky-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens (en de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming) is de entiteit die oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die met onze websites zijn verbonden door middel van andere links dan die van onze dochterondernemingen. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites van anderen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ons advies is altijd om het privacybeleid van de betreffende site te lezen om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Terwijl we proberen onze klanten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen, moeten we gegevens verzamelen en verwerken. We doen dit door uw privacy als onze hoogste prioriteit te hebben en u controle te geven over uw gegevens, terwijl we u toch alle informatie geven over onze producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent.

Wij geloven in de kracht van internet en e-commerce en streven ernaar het internet zo waardevol mogelijk te houden voor alle gebruikers. Daarom houden wij ons aan de volgende principes om uw privacy te waarborgen:

Controle: we bieden u zinvolle keuzes met betrekking tot de gegevens die we opslaan en ondersteunen u om uw voorkeuren op elk moment te wijzigen; Op verzoek: wij zullen de gegevens die wij voor u bewaren binnen één (1) week verstrekken;

Beveiliging: wij beschermen uw gegevens; en Zinvolle informatie: we gebruiken uw gegevens om de hoeveelheid irrelevante informatie die u ontvangt tot een minimum te beperken.

CONTACTGEGEVENS WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Website bezoek

Uw IP-adres;Browsertype;Domeinnaam; Toegangstijd; Naam, e-mailadres, telefoonnummer, land en taal;

Webserverlogboeken;

Anonieme demografische informatie; en Indien u via sociale media zoals Facebook e.d. naar onze website en/of de website wordt verwezen, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Aankopen en aftersales

Naam; E-mailadres; Telefoon nummer; Adres; Gegevens over het contract dat u met ons heeft gesloten;

Details over het product dat u hebt gekocht

Details bekijken; Betalingsdetails; Rekeningnummer en wachtwoord; gegevens over uw afmetingen en afmetingen (vinger- of polsmaat, collierlengte); en bepaalde interesses (in merken of evenementen).

Evenementen

Naam; E-mailadres;Telefoonnummer;Adres; voor welke evenementen je geïnteresseerd bent, voor welke evenementen je bent uitgenodigd; en naar welke evenementen je gaat.

Website contactformulier

Naam; E-mailadres; Onderwerp van het bericht; en inhoud van het bericht.

Nieuwsbrieven

Naam; en e-mailadres.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGROND?

Bezoek de website Aankopen en aftersales om de aankooptransactie, aftersales, reparaties en garantiewerkzaamheden te voltooien.

Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst; U voorzien van de gevraagde informatie. Wettelijke basis: uw toestemming en onze legitieme belangen (wij streven naar een uitstekende service); U voorzien van de door u gevraagde diensten. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst;

Contact met u opnemen voor beoordelingen over onze huidige services of mogelijke nieuwe services.

Wettelijke basis: uitvoering van een contract en onze legitieme belangen (beoordeling en verbetering van onze diensten); Afspraken maken en met u communiceren over de betaling van onze producten. Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract en onze gerechtvaardigde belangen (onze financiële belangen);Voldoen aan wet- en regelgeving.

Rechtsgrondslag: voldoen aan een wettelijke verplichting; enGebruik indien nodig, in gerechtelijke procedures enz. Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract en onze legitieme belangen (om onze rechten te verdedigen in geval van een claim of procedure).

Evenementen

U voorzien van de gevraagde informatie. Wettelijke basis: uw toestemming en onze legitieme belangen (wij streven naar een uitstekende service); U voorzien van de door u gevraagde diensten. Wettelijke basis: uitvoering van een contract; U informeren over de evenementen. Wettelijke basis: uitvoering van een contract en legitieme belangen (marketing en uitstekende service); Regelen en communiceren met u over de betaling van onze diensten. Wettelijke basis: uitvoering van een contract en onze legitieme belangen (onze financiële belangen); en voldoen aan wet- en regelgeving. Rechtsgrondslag: voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website contactformulier

U voorzien van de gevraagde informatie. Rechtsgrondslag: uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen (wij streven naar excellente dienstverlening); U voorzien van de door u gevraagde diensten. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst; en Schik en communiceer met u over uw vragen. Wettelijke basis: uitvoering van een contract en onze legitieme belangen (onze financiële belangen).

Nieuwsbrieven

U voorzien van de gevraagde informatie. Wettelijke basis: uw toestemming en onze legitieme belangen (wij streven naar een uitstekende service); U voorzien van de door u gevraagde diensten. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst; U te informeren over onze producten of diensten en onze partners. Wettelijke basis: uitvoering van een contract en legitieme belangen (marketing en uitstekende service);

Contact met u opnemen voor beoordelingen over onze huidige producten en diensten of potentiële nieuwe producten en diensten.

Wettelijke basis: uitvoering van een contract en onze legitieme belangen (beoordeling en verbetering van onze diensten); en u de nieuwsbrief te sturen. Wettelijke basis: uw toestemming en onze legitieme belangen (marketing). Als u deze nieuwsbrieven liever niet ontvangt, kunt u zich altijd afmelden. Dan sturen we je geen nieuwsbrieven meer.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Websitebezoek Aankopen en aftersales Gegevens over de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de door u gekochte producten: vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst (wettelijke verjaringstermijn), of zes maanden na afloop van de garantietermijn als de garantietermijn langer is dan vijf jaar ;Gegevens over claims e.d.: één jaar nadat een schikking is getroffen of een gerechtelijke procedure is beëindigd;Gegevens over belastingadministratie: zeven jaar (belastingwetgeving); enIn alle andere gevallen zal byJacky uw gegevens in beginsel maximaal twee jaar na afronding van de betreffende transactie bewaren. Evenementen Website contactformulier

VERPLICHTING TOT VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke informatie delen tussen byJacky en haar dochterondernemingen indien nodig, om u van dienst te zijn en u de beste ervaring met byJacky te bieden; Hostingprovider;Betalingsdienstverlener;Bezorgbedrijven;Chatfunctieprovider; Belastingdienst;Onze ICT-providers/webproviders;Onze bank om de betaling van facturen te verwerken;Onze partners indien nodig, voor de uitvoering van een overeenkomst of om uw vragen te beantwoorden; Onze accountant; en juridische adviseurs.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS PRIVACYRECHTEN

ByJacky met redelijke tussenpozen te vragen om u mee te delen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, inzage te vragen in deze persoonsgegevens; Uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn; uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden; Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; Gegevensportabiliteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens geautomatiseerd plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst; en Uw toestemming intrekken wanneer de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

We werken samen met cloudproviders die hoge normen handhaven met betrekking tot gegevensbescherming; We gebruiken industriestandaarden voor codering, authenticatie en back-upbeheer; We controleren onze servers en applicaties voortdurend op verdachte activiteiten; enAl onze medewerkers zijn getraind om uw persoonlijke gegevens privé en veilig te houden.

GEBRUIKEN WE COOKIES?

Lees voor meer informatie het cookiebeleid van byJacky op by-jacky.nl.

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING.

ByJacky behoudt zich het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze privéverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [woensdag 10-08-2022].