THEIR STORY - De Weg naar Verantwoord Goud: Ontdek Fairmined

In een tijdperk waarin ethische keuzes steeds belangrijker worden, zoeken consumenten naar manieren om hun impact op de wereld te minimaliseren. Eén sector die vaak centraal staat in deze discussie is de goudwinning. Gelukkig is er een baken van hoop aan de horizon in de vorm van Fairmined.
Fairmined vertegenwoordigt een revolutie in de goudindustrie. Het belichaamt een ethische benadering van de mijnbouw, waarbij eerlijke handelspraktijken, respect voor de menselijke waardigheid en zorg voor het milieu harmonieus samenvallen met de winning van dit kostbare metaal. In deze blogpost beginnen we aan een reis door het rijk van Fairmined en laten we zien hoe deze beweging de manier waarop we goud waarderen en consumeren opnieuw vormgeeft. Maak je klaar voor een verkenning van een duurzamere toekomst met Fairmined!

Hoe beoordeelt en certificeert uw organisatie de duurzaamheid van de goudwinning? Kunt u ons meer vertellen over de criteria die worden gebruikt om goud als duurzaam te kwalificeren?

ARM heeft twee standaarden voor duurzame mijnbouw. CRAFT stelt initiële eisen aan duurzaamheidsengagement en beperkt de risico's zoals beschreven in OESO-richtlijnenbijlage II. Fairmined hanteert voor leiders op het gebied van duurzaamheid hogere normen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieubeheer en ondernemingsbestuur.
Volgens ARM houdt duurzaam goud zich aan milieupraktijken, beschermt het de gezondheid van mijnwerkers en respecteert het de mensenrechten. Fairmined goud herinvesteert hulpbronnen in mijnbouwgemeenschappen, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd.
Fairmined goud voldoet aan Fairmined Standard 2.0 en CRAFT Code, volgens de beste praktijken van ISEAL. Het sluit aan bij internationale en nationale mandaten ter verdediging van de mensenrechten, waaronder de Due Diligence Guide van de OESO en de EU-regelgeving over conflictmineralen (vanaf 1 januari 2021).

Welke stappen onderneemt uw organisatie om ervoor te zorgen dat goudwinnings- en productieprocessen geen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de lokale gemeenschappen?

De normen en het borgingssysteem van ARM garanderen volledige naleving van de beste praktijken. Mijnbouworganisaties die voor ARM kiezen, ondergaan een Comprehensive Mining Assessment, waarin de belangrijkste duurzaamheidslacunes worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt er een Duurzaamheidsplan op maat gemaakt. ARM biedt technische ondersteuning voor de implementatie van het plan en voert na voltooiing een pre-audit uit. Er wordt een onafhankelijk accountantskantoor ingehuurd voor certificering door derden, waardoor transparantie wordt gewaarborgd. Het Fairmined-certificaat wordt uitsluitend toegekend aan organisaties die de externe audit hebben doorstaan.
Het programma voor duurzame mijnen handhaaft strenge normen voor milieubescherming, ondersteund door de Fairmined Ecological Certification. Ga voor meer informatie naar hier

Kunt u specifieke voorbeelden delen van goudmijnprojecten die aan uw duurzaamheidsnormen voldoen? Wat maakt deze projecten bijzonder vergeleken met traditionele goudwinning?

De Fairmined-premie is een economische stimulans voor gecertificeerde mijnbouworganisaties en bevordert de sociale, economische en ecologische ontwikkeling in omliggende gemeenschappen. Voor elke verkochte kilo goud ontvangen organisaties $4.000. Dit wordt geïnvesteerd om praktijken en duurzaamheid te verbeteren. Elke organisatie vormt een commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en die besluit hoe de premie wordt toegekend. Dit leidt tot de ontwikkeling van een Fairmined Premium Investeringsplan, waarbij prioriteit wordt gegeven aan acties en investeringen voor langetermijndoelstellingen:
  1. Versterking van de mijnbouworganisatie (productiviteit en naleving van Fairmined-standaarden).
  2. Welzijn van werknemers en hun gezinnen (verbetering van de levenskwaliteit).
  3. Gemeenschapsvoordelen (projecten die omliggende gemeenschappen ten goede komen).
Raadpleeg hier voor meer informatie het Fairmined Premium Report 2021

Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat duurzaam goud transparant en traceerbaar wordt gedistribueerd vanaf de mijn tot de uiteindelijke verwerking tot juwelen?

De Fairmined Standaard 2.0 legt de nadruk op traceerbaarheid. Gecertificeerde mijnbouworganisaties moeten voorkomen dat Fairmined-goud met andere bronnen wordt gemengd door middel van strenge criteria van het interne controlesysteem. Dit wordt ter plaatse geverifieerd door een externe auditor, waarbij ondersteunende documenten ter beoordeling worden verstrekt. Voorbeelden zijn onder meer:
  1. Schets van het mijngebied voor de productie van Fairmined-goud.
  2. Identificatie van gecertificeerde productiesysteemgebieden (mijnen, tunnels, verwerkingsfabrieken, transportroutes, enz.).
  3. Fysieke traceerbaarheid van mineralen via het interne controlesysteem.
  4. Workflowschema met details over gecertificeerde mineraalprocessen.
Bovendien is de gehele Fairmined supply chain gecertificeerd. Dit zorgt ervoor dat goud van een Fairmined-mijn naar een Fairmined-raffinaderij gaat en vervolgens naar een Fairmined Licensed Brand, allemaal in overeenstemming met de Fairmined-standaard, waardoor geen vermenging met andere bronnen wordt gegarandeerd.

Welke educatieve initiatieven of middelen heeft uw organisatie ontwikkeld om consumenten bewust te maken van de voordelen en betekenis van duurzaam goud?

Sinds 2014 beheert ARM een opleidingssysteem om belanghebbenden voor te lichten over verantwoorde toeleveringsketens waarbij ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) betrokken zijn. Ze bieden virtuele cursussen en forums aan op basis van ARM-standaarden, waardoor meer dan 300 mensen in 2023 inzicht krijgen in de uitdagingen waarmee ASM-gemeenschappen worden geconfronteerd en het belang van het ondersteunen van duurzame mijnbouw.
ARM zorgt ervoor dat ASM-mijnwerkers deel uitmaken van nationale en internationale discussies over verantwoorde toeleveringsketens voor mineralen, waarbij inzichten worden verkregen uit mijnbezoeken. Het rechtstreeks delen van de ervaringen van mijnbouwgemeenschappen met downstream-actoren is cruciaal voor ARM.
Ze vergemakkelijken ook de uitwisseling tussen juweliers en verantwoordelijke ASM-locaties om de duurzame productie van mineralen en de positieve impact ervan op mijnbouwgemeenschappen te bevorderen. Deze strategie vergroot het bewustzijn over verantwoorde mijnbouw.
Het virtuele platform van ARM en de voortdurende dialoog tussen mijnwerkers van ASM en actoren in de toeleveringsketen spelen een cruciale rol bij het voorlichten van consumenten over de voordelen van duurzame mijnbouw.
Het Fairmined Connect-platform, gecreëerd door ARM, zorgt voor de traceerbaarheid van metalen van gecertificeerde mijnbouworganisaties tot aan de eindgebruiker. Alle actoren in de Fairmined-toeleveringsketen moeten hun verkopen en aankopen van gecertificeerde metalen rapporteren.